Cà Phê Pha Phin

 Cà Phê AMORE - Cà Phê Mỗi Sáng  Cà Phê AMORE - Cà Phê Mỗi Sáng
198,000₫
 Cà Phê FELI - Cà Phê Mỗi Sáng  Cà Phê FELI - Cà Phê Mỗi Sáng
95,000₫
 Cà Phê HELLO - Cà Phê Mỗi Sáng  Cà Phê HELLO - Cà Phê Mỗi Sáng
75,000₫
 Combo Sample Specialty Coffee  Combo Sample Specialty Coffee
399,000₫
Cà Phê Đặc Sản Fine Robusta - Vietnam Cà Phê Đặc Sản Fine Robusta - Vietnam
175,000₫